کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی دیدگاه مستشرقان در ادعای تلازم میان نسخ و وجود تناقض در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

علی کریمپور قراملکی


خودارجاعی در قرآن کریم؛ «زوج واژگان تقابلی» به‌مثابه ابزار بلاغی

دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 455-480

مرتضی سلمان‌نژاد؛ امیرحسین حسین‌زاده


نقدی روش‌شناختی بر نظریه دنیل مَدیگن درباره معنای «کتاب» در قرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 23-56

محمدعلی طباطبایی


عبور شتر از سوراخ سوزن: تفسیری قرآنی از انجیل‌ها

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 211-232

عبدالله گلداری؛ نسیم حسنی