عنوان کامل

اسلام شناسی و قرآن پژوهی در جهان معاصر

شاپا الکترونیکی

1234-5678

وب‌گاه

 http://iscw.isqs.ir/

پست الکترونیک

iscw.journal@gmail.com

حوزه موضوعی نشریه

مطالعات اسلامی و قرآنی

زبان نشریه

فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتاب‌شناختی انگلیسی

سال شروع انتشار

بهار و تابستان 1401

دوره انتشار

دوفصلنامه (هر 6 ماه یک‌بار)

نوع انتشار

ادواری

صاحب امتیاز

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

مدیر مسئول

قاسم درزی

سردبیر

فروغ پارسا

مدیر داخلی

فاطمه بدوی

وضعیت انتشار

فعال

کشور محل چاپ

ایران

درجه و نوع مقالات

علمی 

زمان پذیرش

حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه

درصد پذیرش مقاله

20

شیوه داوری

همترازخوانی دوسو پنهان

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد Open Access

قالب انتشار

الکترونیکی

مجوز انتشار و حق مؤلف

Creative Commons license CC-BY

نرم‌افزار بررسی سرقت علمی

https://www.samimnoor.ir/

هزینه پذیرش و داوری مقالات

رایگان

اصول اخلاقی نشر

اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر

پایگاه‌های نمایه‌کننده

پایگاه مجلات تخصصی (Noormags)
پایگاه مرجع دانش (Civilica)
پرتال جامع علوم انسانی (Ensani)

سیاست‌های دسترسی آزاد
فلسفه انتشار در نشریه علمی مطالعات اسلامی در جهان معاصر بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و همچنین گفتنی است که تحقیقات محصول سرمایه‌گذاری جامعه است و ثمره آن نیز باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ معاصر تمامی نشریات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می‌کند. خوانندگان مقالات را می‌توانند به صورت رایگان دانلود و یا به اشتراک بگذارند.
 
حق مولف
نشریه علمی مطالعات اسلامی در جهان معاصر که به صاحب امتیازی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ معاصر منتشر می‌شود؛ مطابق بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003؛ طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق Creative Commons Attribution license (CC-BY) رعایت می‌کند. جهت مطالعه بیشتر در خصوص این سیاست‌ها می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.