اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم درزی
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

سردبیر

پروین بهارزاده
دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرحیم کیدوایی
استاد، دانشگاه علیگر مسلم، دهلی، هند

مطالعات قرآنی

اولیور لمن
استاد، دانشکده هنر و علوم فلسفه، دانشگاه کنتاکی، کنتاکی، آمریکا

فلسفه اسلامی، یهودی و شرقی فلسفه آسیایی

الیور لیمن از سال 2000 استاد فلسفه در انگلستان بوده است و قبلاً در دانشگاه جان مورز لیورپول تدریس کرده است. او متخصص فلسفه یهودی، اسلامی و آسیایی و نویسنده یا ویراستار بسیاری از آثار در این زمینه ها است، از جمله اخیراً کتاب راهنمای مناسک و مناسک یهودی راتلج (2022) و کتاب مناسک و مناسک راتلج (2022) .

شفیق نزارعلی ویرانی
استاد، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

مطالعات اسلامی

3359 Mississauga Road, Maanjiwe nendamowinan, 4th floor
Mississauga ON L5L 1C6
Canada

اعضای هیات تحریریه

حسین آبادیان
استاد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

تاریخ ایران اسلامی

  • hoabadianyahoo.com
حسینعلی قبادی
استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

57099771100 

پروین بهارزاده
دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

مهدی مطیع
دانشیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم قرآن و حدیث

4976983
57219895477 

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محسن قاسم‌پور
استاد، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • ghasempourkashanu.ac.ir
عباس احمدوند
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

احمد بادکوبه هزاوه
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

فروغ پارسا
دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com
نصرت نیل‌ساز
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

مریم قبادی
استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

مدیر داخلی

مرتضی سلمان‌نژاد
استادیار، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • msnd66gmail.com