دو فصلنامه علمی "اسلام شناسی و قرآن پژوهی در جهان معاصر"، وابسته به انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی؛ با هدف انعکاس دیدگاه‌ها و جریان‌های فکری نو در عرصه مطالعات اسلامی در دهه‌های اخیر به زبان‌های خارجی و نیز آشنایی بیشتر و سهل‌تر دانش‌پژوهان، دانشجویان و استادان با آخرین اطلاعات علمی در این حوزه راه‌اندازی شده است؛ از‌این‌رو از همه صاحبان فکر و قلم، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگرانم علاقمند دعوت می‌شود که آثار علمی خود را با توجه به محورهای زیر دردرگاه نشریه ارسال کنند:

  1. تألیف مقالاتی که به بررسی دیدگاه‌ها و جریان‌های نو می‌پردازد؛
  2. معرفی و نقد کتاب و مقالاتی که در سراسر دنیا پیرامون اسلام نوشته شده است؛
  3. یادداشت‌های علمی و انتقادی از گزارش‌های علمی؛
  4. مباحث روش‌شناسی (استخراج روش‌های نوین از پژوهش‌های نوین در مطالعات اسلامی و یا توصیف روش‌هایی که اخیراً پژوهشگران برای پژوهش پیرامون اسلام به‌کار می‌گیرند)؛
  5. معرفی شخصیت‌های برجسته علمی و فکری در حوزه مطالعات اسلامی در جهانِ معاصر.
  6. سایر موضوعات مرتبط.