تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

* آدرس پستی: تهران، داوودیه، خیابان شهید محمودرضا کوشا، پلاک 5، طبقه 4.
صندوق پستی: 1548613115

*آدرس پست الکترونیک اصلی: iscw.journal@gmail.com

برای پاسخ به سؤال‌ها و اطلاع از وضعیت مقاله موردنظر خود، ضمن مراجعه به پنل کاریری می‌توانید یا آدرس پست الکترونیک نشریه مکاتبه نمائید.