کلیدواژه‌ها = رسمی‌سازی قرآن
مروری بر آثار ناصر در حوزه قرائات قرآن

دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 535-552

الهه شاه‌پسند