بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی

زینب شمس؛ محسن قاسم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

چکیده
  در قرن معاصر با تأثیرپذیری از افکار سیّد جمال‌الدین اسدآبادی، نیازها و شرایط سیاسی- اجتماعی جامعه، جریانی به نام"قرآنیان شیعه" در ایران شکل گرفت که بارزترین مشخصه‌ی آنان، کنار نهادن احادیث ائمه(ع) در فهم قرآن شناخته شده است. مطالعه آثار آنان نشان می‌دهد، دیدگاهشان با قرآنیون اهل سنت تفاوت‌هایی دارد. هدف این نوشتار بررسی نقش ...  بیشتر

بررسی ادله‌ی تقلیل نقش سنت نزد قرآنیون شیعی در مقایسه با ادله‌ی قرآنیون اهل سنت

زینب شمس؛ حسین ستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

چکیده
  در قرن معاصر؛ نیازها و شرایط سیاسی- اجتماعی ایران موجب شد با تأثیرپذیری از افکار جمال‌الدین اسدآبادی، جریانی به نام"قرآنیان شیعه" در ایران شکل گیرد که بارزترین مشخصه‌ی آنان، کنار نهادن سنت است. موضوع قرآنیون شیعی کمتر مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است، مطالعه آثار آنان نشان می‌دهد جایگاه سنت در دیدگاه آنان با سایر قرآنیون ...  بیشتر

بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی

زینب شمس؛ محسن قاسم‌پور

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 335-360

چکیده
  در قرن معاصر با تأثیرپذیری از افکار سید جمال­الدین اسدآبادی، نیازها و شرایط سیاسی- اجتماعی جامعه، جریانی به نام «قرآنیان شیعه» در ایران شکل گرفت که بارزترین مشخصه آنان، کنار نهادن احادیث ائمه(ع) در فهم قرآن شناخته‌شده است. مطالعه آثار آنان نشان می­دهد، دیدگاه‌شان با سایر قرانیون تفاوت‌هایی را دارد. هدف این نوشتار بررسی ...  بیشتر