مروری بر آثار ناصر در حوزه قرائات قرآن

الهه شاه‌پسند

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 535-552

چکیده
  تاریخ قرآن به‌طورکلی و قرائات به‌طور خاص، یکی از حوزه‌های پژوهشی موردعلاقه در غرب است. یکی از پرکارترین قرائت‌پژوهان عصر حاضر شادی حکمت ناصر است. وی تاکنون دو کتاب و چهار مقاله در این زمینه به چاپ رسانده است. این مقاله با بررسی این آثار دریافته است که ازنظر ناصر، تاریخ متن قرآن برای رسیدن به شکل کنونی، شاهد پنج مرحلۀ رسمی‌سازی بوده ...  بیشتر