نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

فضل‌الرحمان (1988 میلادی) یکی از برجسته‌ترین محققان فلسفه‌ اسلامی است. مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضل‌الرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. رویکرد کل‌گرایانه این کتاب در برابر دو رهیافت دیگر قرار می­گیرد؛ یکی شیوه بررسی‌های تاریخی اغلب مستشرقان که هیچ­گاه قرآن را از زبان قرآن و با فرض وحیانی بودن آن نخوانده­اند و تنها به وقایع تاریخی قرآن از منظری بیرونی و غیرِهمدلانه نگریسته­اند یا در مطالعه واژگان قرآن به بررسی ادبیات عرب اکتفا کرده­اند؛ دیگری شیوه بررسی آیه به آیه غالب مسلمانان که متضمن نگاهی جزءنگرانه و خارج از کلیت به آن است که سبب می­شود مفاهیم و گرایش­های اصلی قرآن -که تک‌تک آیه­ها، درون آن کلیت معنا پیدا می‌کنند- در نظر گرفته نشود. درواقع این کتاب تلاشی است در جهت کاستی‌های شیوه­های مذکور در قرآن‌پژوهی.

کلیدواژه‌ها

فضل‌الرحمان، ملک (1397) مضامین اصلی قرآن، ترجمه فاطمه علاقه‌بندی، چاپ اول، تهران: کرگدن.
عباسی، مهرداد (1398) «فضل‌الرحمان و قرآن‌پژوهی در دنیای جدید»، انجمن مطالعات قرآنی، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی قرآنی.
Fazlur, R, M. (1980). Major themes of Quran, Biblio the Islamica.
Watt, W.M (1950). “Early Discussions about the Quran”, the Muslim World.