درآمدی بر مطالعات خاورشناسان درباره سیره محمد(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

شخصیت منحصربه‌فرد پیامبر اکرم(ص) و تأثیر بی‌بدیل ایشان در پیدایی تمدن قدرتمند اسلامی از دیرباز توجه مسیحیت و نیز پژوهشگران غرب را به خود جلب نموده است. آباء‌کلیسا از همان آغاز به دلایل بسیاری پیامبری محمد(ص) و آموزه‌های آسمانی ایشان را انکار کرده‌اند و در خلال قرون‌وسطی تلاش بسیاری در جهت باژگون نمایاندن چهره ایشان در غرب صورت پذیرفت. با مرور زمان و تحولاتی که به دنبال عصر روشنگری در اروپا به وقوع پیوست، کم‌وبیش ‌حقیقت وجودی آن حضرت مانند آفتابی از پس ابرها برون افتاد و آثار علمی و واقع‌بینانه‌تری درباره سیره پیامبر(ص) تدوین شد. مطالعات خاورشناسان درباره سیره محمد(ص) در دوره‌های مختلف با رویکردهای مختلف انجام‌گرفته است، لکن تنها شمار اندکی از تألیفات غربی توانسته‌اند شخصیت جامع آن حضرت به‌مثابه رهبر معنوی و نیز مقتدای سیاسی و اجتماعی مسلمانان را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها

آرمسترانگ، کارن (1383) محمد(ص)، ترجمه کیانوش حشمتی. تهران: حکمت.
ابن‌هشام (عبدالملک بن هشام) (1300ق) السیره النبویه. بیروت: مکتبة الاسماعیلیان.
الصالح، صبحی (1384ق) علوم الحدیث و مصطلحه، الطبعه الثالثه، بیروت: دارالعلم للملایین،
الحسینی‌الجلالی، محمدرضا (1376) تدوین السنه الشریفه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
السباعی، مصطفی (1427ق) السنه و مکانتها فی التشریع الاسلامی، الطبعه الثالثه، قاهره: دارالسلام.
النعیم، عبدالله محمدالامین (1417ق) ‌الاستشراق فی السیره النبویه، الولایات المتحدالامریکیه: المعهد العالمی للفکرالاسلامی.
بدوی، عبدالرحمن (1377) دایرة‌المعارف مستشرقان، ترجمه صالح طباطبایی. تهران: روزنه.
بدوی، عبدالرحمن (1382)‌ دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، ترجمه سیدحسین سیدی. مشهد: به نشر.
جرداق، جورج (بی‌تا) الامام علی صوت العدالة‌الانسانیة. بیروت: بی‌نا.
حسینی‌طباطبایی، مصطفی (1361) خیانت در گزارش تاریخ. تهران: ‌چاپخش.
حسینی‌طباطبایی، مصطفی (1375) نقد آثار خاورشناسان. تهران: ‌چاپخش.
رامیار، محمود (1362) تاریخ قرآن. ‌تهران: امیرکبیر.
رشاد،‌ محمد (1351) جنگ‌های صلیبی. تهران: نشر اندیشه.
زریاب، ‌عباس (1370) سیره رسول‌الله. تهران: سروش.
سبحانی، ‌جعفر (1351) ‌فروغ ابدیت. ‌قم: مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی.
سزگین، فواد (1380) تاریخ نگارش‌های عربی، ‌تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شهیدی، سیدجعفر (1384) تاریخ تحلیلی اسلام. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شیمل، آنه‌ماری (1385) محمد رسول ‌خدا، ترجمه حسن لاهوتی. تهران: علمی و فرهنگی.
کارلسون، ‌اینگمار (1380) اسلام و اروپا همزیستی یا خصومت، ترجمه داود وفایی و منصوره حسینی. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
گراهام، ویلیام (1384) به یاد رودی پارت، ترجمه عباس امام. تهران: ترجمان وحی.
گیب، همیلتن (1367) اسلام بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری، تهران: علمی و فرهنگی.
مشکین‌نژاد و دیگران (1376) فرهنگ خاورشناسان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مطهری، مرتضی (1385) سیری در سیره‌ نبوی. تهران: صدرا.
مهدوی راد، محمدعلی (1427ق) تدوین الحدیث، بیروت: دارالهادی.
نصر، سیدحسین (1382) آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام، ترجمه انشاء‌الله رحمتی. تهران: جامی.
نصر، سیدحسین (1385). قلب اسلام، ترجمه سیدمحمدصادق خرازی. تهران: نی.
وات، منونتگمری (1378) تأثیر اسلام بر اروپای قرون‌وسطی، ترجمه حسین عبدالمحمدی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
Abbott, N. (1957). Studies in Arabic Literary Papyri (Vol. 75). Chicago: University of Chicago Press.
Andrea, T. (1956). Mohammad Sein Leben and Sein Glaube' Gottingen: Vandenhoek und Ruprecht, 1932. Reprinted 1977. Translated by Theophil Menzel as Mohammed: The Man and His Faith. London: Allen and Unwin.
Azami, M, M., (1978) Studies in Early Hadīth Literature, 2nd edition: 1978. Indianapolis, American Trust Publication.
Azami, M. M., & Schacht, J. (1985). On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence. John Wiley & Sons Incorporated.
Berg, H. (2013). The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period. Routledge.
Blachere, R. (1952). le Praobléme de Mahomet, Paris.
Bobzin, H. (2004). "Pre1800- Preoccupations". inEQ, vol4, Brill, Leiden, 235- 253)
Caetani, L. (1905). Annalidell'Islam, Milan.
Gldziher, I (1889). Islam,The Jewish Encylopedia, Vol.6, 651-659.
Goldzihre, I (1889). Muslim Studies(Muhammedanische),Edited by S .M Stern, Translated by G.R. Barber and S.M.Stern,Halle.
Lammens, H. (1910). Qoran et Tradition, Comment fut Composée la vie de Mahomet.
Motzki, H. (2000). The Biography of Muḥammad: the Issue of the Sources. Brill.
Motzki, H (2000). "The Murder of Ibn Abi l-Huqayq: On the Origin and Reliability of Some Maghazi –Reports," in H.Motzki, The Biography of Muhammad, Leiden. 170-239.
Motzki, H. (2004). Ḥadith. Origins and Developments.
Muir, W. (1861). The Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira: With Introductory Chapters on the Original Sources for the Biography of Mahomet and on the Pre-Islamite History of Arabia (Vol. 4). Smith, Elder & Company.
Part, R. (1956). Muhammad und der Koran, Stuttgart.
Rippin, A. (2000). Muhammad in the Quran: Reading scripture in the 21 st Century. The Biography of Muhammad: The issue of the Source. Boston, MA: Brill.
Rodenson, M. (1974). MoHammed, Translated by Anne Carter, Vintage Books.
Schacht, J. (1949). A Revaluation of Islamic Traditions. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 143-154.
Schacht, J. (1959). Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence.
Sprenger, A. (1861). Das Leben und die Lehre des Mohammad, I-III. Berlin, 65, 215.
Watt, M. (1953). Muhammad at Mecca, Oxford.
Watt, M. (1956). Muhammd at Medina, Oxford.
Weil, G. (1843). Mohammed der Prophet, Sein Leben und Seine Lehre: aus Handschriftlichen Quellen und dem Koran Geschöpft und Dargestellt. Metzler'schen Buchhandlung.
Welch, A. T. (1983). Muḥammad’s Understanding of Himself: The Koranic data. Islam’s Understanding of Itself, 15-52.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1401
صفحه 81-106
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1401