کلیدواژه‌ها = کفایت قرآن
بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

زینب شمس؛ محسن قاسم پور


بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی

دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 335-360

زینب شمس؛ محسن قاسم‌پور