شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی شماره

مقاله پژوهشی

2. نقد مبانی مطالعات قرآنی اندرو ریپین

صفحه 1-22

پرویز آزادی؛ مجید معارف


3. نقدی روش‌شناختی بر نظریه دنیل مَدیگن درباره معنای «کتاب» در قرآن

صفحه 23-56

محمدعلی طباطبایی


4. ملاحظاتی درباره کاربست نقد تاریخی در بررسی مسأله جنسیت در قرآن؛ براساس آثاری از ودود، بارلاس و ترکاشوند

صفحه 57-80

فاطمه توفیقی


5. درآمدی بر مطالعات خاورشناسان درباره سیره محمد(ص)

صفحه 81-106

فروغ پارسا


6. دیدگاه‌ها و محدودیت‌های مطالعه تاریخی ]سیره[ محمد

صفحه 107-126

آندریاس گورکه؛ محمد تقوی


7. «تاریخ‌‏گذاری حدیث مبنی‌بر دیدگاه بومی‏سازی حسن حنفی»: پیشنهادی در عرصه تفاسیر روایی

صفحه 127-150

معصومه ریعان


8. بررسی و نقد کاربرد حدیث در رویکرد نوین تفسیری و امامت نماز «آمنه ودود محسن»

صفحه 151-178

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعی‌پور


9. بازخوانی اندیشه‌های سیاسی و دینی إسرار احمد

صفحه 179-210

عبدالواحد قادری؛ محمد حسن‌بیگی؛ فرهاد صبوری‌فر


10. عبور شتر از سوراخ سوزن: تفسیری قرآنی از انجیل‌ها

صفحه 211-232

عبدالله گلداری؛ نسیم حسنی


11. مروری بر کتاب «مضامین اصلی قرآن» تألیف ملک فضل‌الرحمان

صفحه 233-250

فاطمه علاقه‌بندی؛ مهرداد عباسی


12. بررسی حیات علمی الکساندر راسل وب، مستشرق مسلمان آمریکایی متقدم _1846- اکتبر 1916

صفحه 251-282

سعادت غضنفری؛ محمد عباسی؛ مرتضی سمنون مهدوی؛ عباس احمدوند


13. پرسشی از پیدایش کیهان؛ کیهان به‌عنوان موضوع مطالعه علمی

صفحه 283-302

سیدحسین نصر؛ محدثه امینی