1. بررسی و نقد کاربرد حدیث در رویکرد نوین تفسیری و امامت نماز «آمنه ودود محسن»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 151-178

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعی‌پور